Η ΕταιρίαΗ Εταιρία

Η συμβουλευτική εταιρεία COM.EC. Consulting-E ιδρύθηκε το 1983 ως ιδιωτική επιχείρηση του κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ. Από τότε συνεχίζει εντονα τις δραστηριότητες υπό τον ίδιο τίτλο αλλα, με διάφορα πρόσωπα της οικογένειας του ιδρυτή και να πάρει από τον Ιούνιο του 2016 την Νομική Μορφή της Ι.Κ.Ε.

Στο στελεχιακό συναμικό της επιχείρησης, συμμετέχουν έμμεσα ή άμεσα τα παιδιά του ιδρυτή Θεόδωρος και Δανάη με Λαμπρές Σπουδές στην Ελλάδα και κυρίως στο Εξωτερικό (Η.Π.Α., Αγγλία, Γερμανία, Βέλγιο, Τόκυο κτλ). μέλη της οικογένειας 

Η επιχειρησιακή ομάδα της COM.EC Consulting, σε συνεργασία με ένα εγκατεστημένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών εξειδικευμένων ικανοτήτων και εμπειρίας, εκπληρώνει κάθε απαίτηση για συνεχιζόμενη εξαιρετική επιχειρηματική απόδοση.

Η COM.EC. επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη συμβουλευτικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών ...

Στα 20 χρόνια λειτουργίας της με την κόπωση των Ευαγγελία και Ευστράτιου Βασιλόπουλου, μαζί με τη συμβολή των αξιόλογων εξωτερικών συνεργατών της, επικεντρώθηκε η δραστηριότητά της στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

 • Η ανάπτυξη, με σχεδόν απόλυτη επιτυχία, ενός αρκετά μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών σχεδίων για υπαγωγή επενδυτικών προγραμμάτων:
  • Στους υφιστάμενους Εθνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους Ν. 1262/82, 1892/90, 2234/94, 2601/98 κλπ
  • Στα υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Μ.Ο.Π., Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 355, 866, 1257, Π.Ε.Π., Ε.Π.ΑΝ, INTERREG, PHARE, LEADER κλπ
 • Ειδικά επιχειρηματικά σχέδια σκοπιμότητας για την έκδοση αδειών:
  • Τα τραπεζικά ιδρύματα (από την Τράπεζα της Ελλάδος)
  • Εταιρείες ανταλλαγής νομισμάτων (Τράπεζα της Ελλάδος)
  • Ραδιοφωνικοί σταθμοί (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης)
 • Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με στόχο:
  • Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑΑ).
  • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες κ.λπ.).
  • Επαναγορά - μετασχηματισμοί κλπ
 • Μελέτες Έρευνας Αγοράς κλπ.

Στον τομέα των φορολογικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών σε διάφορες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα.

Ένα σημαντικό ορόσημο στις δραστηριότητες της Υπηρεσίας ήταν η επιτυχία της με την απονομή του Συνεργάτη Αξιολόγησης για Επιχειρήσεις, που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης τον Ιανουάριο του 1997 για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται υπό τη δικαιοδοσία του υπουργείου.

Τα ανωτέρω επιχειρηματικά σχέδια αφορούν κυρίως τους ακόλουθους τομείς:

 • Επιχειρηματικά σχέδια για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα που αφορούσαν το ίδρυμα, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων:
  • Μονάδες κτηνιατρικών χειρουργών
  • Μονάδες αναπαραγωγής-πτηνών
  • Βιομηχανία μεταποίησης φρούτων
  • Βιομηχανίες Γεωργικών Προϊόντων
  • Σφαγεία
  • Λατομεία
 • Επιχειρηματικά σχέδια για τις επενδύσεις στον δευτερογενή τομέα που αφορούν το Ίδρυμα, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό, τη βιωσιμότητα και την εγγραφή στο χρηματιστήριο:
  • Υφασμα
  • είδη ένδυσης
  • Επεξεργασία ξυλείας
  • Επεξεργασία μετάλλων
  • Βιομηχανικά προιόντα
  • Οικοδομικά προϊόντα
  • ΥΨΗΛΗ τεχνολογια
  • Τυπωμένα υλικά
  • Υλικά συσκευασίας
  • Οικιακά και καταναλωτικά προϊόντα
  • Φαγητό και αναψυκτικά
 • Επιχειρηματικά σχέδια για τις επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών (Εμπόριο και Υπηρεσίες) που αφορούν το Ίδρυμα, επέκταση, εκσυγχρονισμό, προσέλκυση στο χρηματιστήριο:
  • Χρηματοπιστωτικά / Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες, Εταιρίες Συναλλάγματος, Λειτουργική Μίσθωση κ.λπ.
  • Βιομηχανία ξενοδοχείων
  • Επιχειρήσεις ραδιοτηλεόρασης
  • Επιχειρήσεις Catering
  • LOGISTICS εταιρείες
  • Εταιρίες Franchise


Παρά το γεγονός ότι είναι μια ιδιόκτητη ιδιωτική εταιρεία, η μεγάλη γκάμα και η επιτυχία των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από την COM.EC, όπως περιγράφηκε παραπάνω, θα ήταν το φως ακόμα και της μεγαλύτερης επιχειρηματικής συμβουλευτικής σε εθνικό επίπεδο.