Τα νέα μαςΤα νέα μας
WCAG 2.0 (Level AA)

Η εταιρία μας προχωρά συνεχώς στη βελτίωση και εξέλιξη των συστημάτων της έχοντας ένα βασικό σχέδιο ανάπτυξης το οποίο περιλαμβάνει την προσαρμογή της τεχνολογίας συνεχώς στις σύγχρονές ανάγκες και εξελίξεις ! 

Η εταιρία μας προχωρά σε συνεργασίες στο Εξωτερικό με σκοπό:

  • την ανάπτυξη δικτύων και συνεργατών για πώληση των τουριστικών σας προϊόντων
  • την εκμετάλλευση και διασύνδεση των συστημάτων μας με πρακτορεία στο Εξωτερικό
  • την αντιπροσώπευση στο Εξωτερικό για σκοπούς γρήγορης ανάπτυξης του δικτύου μας
  • την εξεύρεση Capital Vanture για την υποστήριξη της ανάπτυξης της Εταιρίας μας

Πάντα ο τελικός στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας σε Ελλάδα και το Εξωτερικό προς όφελος των συνεργατών μας!